• اداره کل پزشکی قانونی استان گیلان
   اداره کل پزشکی قانونی استان گیلان
  • فهرست پستهای سازمانی
   مدیر کل
   دکتر مهدی قربانی ثمین
   مدیر کل
   آدرس: رشت –کمربندی شهید بهشتی-استقامت- ستاد مرکزی اداره کل پزشکی قانونی استان گیلان
   تلفن : 33543426- 013
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *