FA | EN | AR
پنج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
جمع بازديدكنندگان امروز: 35
جمع بازديدها تاكنون: 607992
 2448 بازدید

 شرح وظايف:

 فعالیت های اصلی پزشکی قانونی شامل موارد ذیل می باشد:

1- انجام کارشناسی های بالینی ( معاینات بالینی، کمیسیون‌های پزشکی، معاینات اجساد و حضور در صحنه های فوت مشکوک)
2- انجام آزمایشات مرتبط با پزشکی قانونی (سرولوژی، سم شناسی، آسیب شناسی)
3- پاسخ به استعلام سازمان‌های دولتی (در حیطه وظایف قانونی آنها)
4- فعالیت‌های آموزشی (از جمله ارايه خدمات آموزشی به دانشجویان رشته مامایی و حقوق و ...)
5- فعالیت‌های پژوهشی ( در قالب کمیته پژوهشی استانی)

این اداره کل در زمینه تحقیقات با تشکیل کمیته پژوهشی و زمینه سازی جهت ارايه مقالات علمی توسط محققین علاقه‌مند در صدد افزایش توانمندی‌های پزشکی قانونی در راستای ارايه خدمات بهتر است.

 


آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: رشت، بلوار شهید بهشتی، میدان انتظام، بعداز چهارراه استقامت کدپستی: 4146745569
تلفن: 33543428-013، دورنگار: 33543428-013،
پیام کوتاه: 20001372