• دیدار مدیرکل با معاونت سیاسی و امنیتی استانداری گیلان

   دیدار مدیرکل با معاونت سیاسی و امنیتی استانداری گیلان

   دیدار مدیرکل با معاونت سیاسی و امنیتی استانداری گیلان

   مدیرکل جهت بررسی مشکلات و گزارش عملکرد با معاونت سیاسی و امنیتی دیدار کردند.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی گیلان مدیرکل پزشکی قانونی با معاونت سیاسی و امنیتی استانداری دیدار و گفتگو کردند . در این دیدار دکتر قربانی ثمین ضمن ارائه گزارشی از عملکرد پزشکی قانونی در حوزه های معاینات و تشریح و پروژه های درحال احداث خواستار مساعدت شدند و در ادامه دکتر قاسم نژاد معاونت سیاسی و امنیتی استانداری ضمن برشمردن کار سخت و طاقت فرسا، پزشکی قانونی را از ارکان اصلی درکمک به عدالت جامعه دانست

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: