• اداره کل پزشکی قانونی استان گیلان
   آدرس: آدرس: رشت –کمربندی شهید بهشتی-استقامت- ستاد مرکزی اداره کل پزشکی قانونی استان گیلان
   کد پستی: 4137916799
   تلفن: 33543426- 013
   فکس: 33543427
   پست الکترونیک:
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *