•  
  • فهرست اخبار
   برگزاری ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم دررشته درک مفاهیم در اداره کل

   برگزاری ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم دررشته درک مفاهیم در اداره کل

   باهماهنگی معاونت فرهنگی دادگستری کل ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم قوه قضائیه در رشته درک مفاهیم در اداره کل پزشکی قانونی برگزار گردید.

   شرکت مدیرکل در جلسه کمیسیون ایمنی راههای استان با حضور استاندار و فرماندهی پلیس راه کشور

   شرکت مدیرکل در جلسه کمیسیون ایمنی راههای استان با حضور استاندار و فرماندهی پلیس راه کشور

   مدیرکل پزشکی قانونی گزارشی از تصادفات منجربه فوت استان در سال جاری و تحلیلی راین خصوص ارائه نمودند.

   کاهش تلفات حوادث رانندگی در اردیبهشت امسال

   کاهش تلفات حوادث رانندگی در اردیبهشت امسال

   در اریبهشت امسال یکهزار و 244 نفر (شامل 977 مرد و 267 زن) در حوادث رانندگی جان باختند که در مقایسه با اردیبهشت سال قبل 3 درصد کاهش یافته است.

   تأکید دکتر شجاعی بر استفاده از تولیدات داخلی در پزشکی قانونی

   تأکید دکتر شجاعی بر استفاده از تولیدات داخلی در پزشکی قانونی

   رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با حضور در نمایشگاه ایران هلث ضمن بازدید از غرفه مرکز تحقیقات بر حرکت سازمان به سمت استفاده از تولیدات داخلی تأکید کرد.

  • سرفصل اخبار